Tüketici Güven Endeksi – Mayıs 2018

Tüketici güven endeksi 69,9 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,8 oranında azaldı; Nisan ayında 71,9 olan endeks Mayıs ayında 69,9 oldu.

Tüketici güven endeksi, Mayıs 2018

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 89 oldu

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %1,3 oranında azalarak Mayıs ayında 89 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 90,8 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Nisan ayında 94,7 iken, Mayıs ayında %4,2 oranında azalarak 90,8 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 72,9 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre %2,2 oranında azalarak Mayıs ayında 72,9 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 26,8 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi Nisan ayında 28,2 iken, Mayıs ayında %5 oranında azalarak 26,8 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olmadığını düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Mayıs 2018

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 21 Haziran 2018’dir.

                                                                                                                                                                

AÇIKLAMALAR
Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülmektedir.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

Türkiye’nin Hayal Haritası

En son ne zaman hayal kurdunuz? Peki, gerçekten hayal kurmayı biliyor musunuz?

Sadece tüketen değil, üreten bir toplum olmak için önce hayal kurmak, sonra da bu hayallerin peşinden koşmak gerekiyor. Hangi hayalleri kurduğumuz, kaç yaşında hayal kurmaya başladığımız ve kaç yaşına kadar bu hayalleri kovaladığımız gibi sorular, geleceğimizi şekillendirmek için bilmemiz ve hatta üzerinde düşünmemiz gereken sorular.

Intel Türkiye 2000’in üzerinde kişi ile görüşerek inovasyon ve girişimcilik kültürünü geliştirmek, hayaller ile girişimcilik arasındaki bağlantıyı ortaya koymak amacıyla, Türkiye çapında kapsamlı bir Hayal Haritası ve Girişimcilik DNA’sı araştırması gerçekleştirdi.

Türkiye’nin Hayal Haritası’na göre, insanların %49’u çocukken hayal kurmaya başlıyor ki bu hepimizin beklediği bir sonuç. Ancak kurulan hayaller yaş ilerledikçe ciddi bir düşüş gösteriyor. 8-55 yaş arası katılımcıların cevaplarına göre hayal kurma oranı yetişkinlerde sadece %14.

Yetişkinlerin gerçekten hayal kurduğunu söylemek çok zor, çünkü hayallerimiz genelde maddiyat odaklı ve kaygılı. Örneğin katılımcıların %48’lik bir bölümü en büyük hayalini “meslek sahibi olmak ve kendini güvence altına almak” olarak tanımlıyor. Detaya inildiğinde ise ev sahibi olmak ya da yüksek getirili mesleklerden birine sahip olmak gibi çevresel etkiler ve kaygılarla yönlendirilen hayaller ağırlık gösteriyor.

Katılımcıların %73’ü hayal kurarken girişimciliği aklından bile geçirmiyor. Ayrıca girişimcilik hayalleri olanların da 3’te 1’i fikrini kimseyle paylaşmıyor. Yine de bu sonuçlara bakıp hemen karamsarlığa kapılmayın çünkü üniversite öğrencileri özelinde yapılan çalışmanın sonuçlarına bakılırsa, parlak bir gelecek için hayallerinin peşinden koşacak bir nesil geliyor. Üniversite öğrencilerinin %78’i girişimci olmak fikrine sıcak bakıyor ve yeni teknolojiler geliştirmek konusunda istekli. %60’ı ise “Türkiye’den milyar dolarlık şirket çıkar mı?” sorusuna “evet” yanıtını veriyor.

Bu olumlu sonuçları neticelendirmek için üniversite öğrencilerini girişimcilik konusunda desteklemek gerekiyor ve bu noktada hepimize görevler düşüyor. Üniversite öğrencilerinin %60’ı okullarının girişimcilik konusunda kendilerine destek olmadığını belirtiyor. %75’lik bir kesim de Türkiye’deki ekosistemin girişimcilik için uygun olmadığı konusunda hemfikir.