Türkiye’nin Hayal Haritası

En son ne zaman hayal kurdunuz? Peki, gerçekten hayal kurmayı biliyor musunuz?

Sadece tüketen değil, üreten bir toplum olmak için önce hayal kurmak, sonra da bu hayallerin peşinden koşmak gerekiyor. Hangi hayalleri kurduğumuz, kaç yaşında hayal kurmaya başladığımız ve kaç yaşına kadar bu hayalleri kovaladığımız gibi sorular, geleceğimizi şekillendirmek için bilmemiz ve hatta üzerinde düşünmemiz gereken sorular.

Intel Türkiye 2000’in üzerinde kişi ile görüşerek inovasyon ve girişimcilik kültürünü geliştirmek, hayaller ile girişimcilik arasındaki bağlantıyı ortaya koymak amacıyla, Türkiye çapında kapsamlı bir Hayal Haritası ve Girişimcilik DNA’sı araştırması gerçekleştirdi.

Türkiye’nin Hayal Haritası’na göre, insanların %49’u çocukken hayal kurmaya başlıyor ki bu hepimizin beklediği bir sonuç. Ancak kurulan hayaller yaş ilerledikçe ciddi bir düşüş gösteriyor. 8-55 yaş arası katılımcıların cevaplarına göre hayal kurma oranı yetişkinlerde sadece %14.

Yetişkinlerin gerçekten hayal kurduğunu söylemek çok zor, çünkü hayallerimiz genelde maddiyat odaklı ve kaygılı. Örneğin katılımcıların %48’lik bir bölümü en büyük hayalini “meslek sahibi olmak ve kendini güvence altına almak” olarak tanımlıyor. Detaya inildiğinde ise ev sahibi olmak ya da yüksek getirili mesleklerden birine sahip olmak gibi çevresel etkiler ve kaygılarla yönlendirilen hayaller ağırlık gösteriyor.

Katılımcıların %73’ü hayal kurarken girişimciliği aklından bile geçirmiyor. Ayrıca girişimcilik hayalleri olanların da 3’te 1’i fikrini kimseyle paylaşmıyor. Yine de bu sonuçlara bakıp hemen karamsarlığa kapılmayın çünkü üniversite öğrencileri özelinde yapılan çalışmanın sonuçlarına bakılırsa, parlak bir gelecek için hayallerinin peşinden koşacak bir nesil geliyor. Üniversite öğrencilerinin %78’i girişimci olmak fikrine sıcak bakıyor ve yeni teknolojiler geliştirmek konusunda istekli. %60’ı ise “Türkiye’den milyar dolarlık şirket çıkar mı?” sorusuna “evet” yanıtını veriyor.

Bu olumlu sonuçları neticelendirmek için üniversite öğrencilerini girişimcilik konusunda desteklemek gerekiyor ve bu noktada hepimize görevler düşüyor. Üniversite öğrencilerinin %60’ı okullarının girişimcilik konusunda kendilerine destek olmadığını belirtiyor. %75’lik bir kesim de Türkiye’deki ekosistemin girişimcilik için uygun olmadığı konusunda hemfikir.